O spoločnosti Adecco

ADECCO je svetovým lídrom v poskytovaní riešení v oblasti ľudských zdrojov. S viac ako 5 100 zastúpeniami v 60 krajinách sveta a viac ako 32 000 internými zamestnancami ponúka širokú paletu služieb, a denne pomáha nájsť prácu 700 000 ľuďom.

Služby, ktoré poskytujeme, spadajú do širokého spektra kategórií vrátane dočasného pridelenia, permanent placementu, poradenstva, rozvoja talentov, ako aj outsourcingu. Adecco Group sídli v Zurichu-Glattbruggu, Švajčiarsko. Je spoločnosťou v zozname Fortune Global 500, kótovanou na švajčiarskej burze SIX Swiss Exchange.

NAŠA VÍZIA

Inšpirujeme jednotlivcov a organizácie k účinnejšej a efektívnejšej práci a vytvárame viac možností v oblasti práce v prospech všetkých zúčastnených. Ako popredný poskytovateľ HR riešení - spoločnosť, ktorá má pozitívny vplyv na milióny ľudí každý deň - sme si vedomí našej globálnej role. Pomáhať ľuďom k lepšej práci, lepšiemu životu je naším cieľom a spôsobom, akým prispievame spoločnosti.

NAŠA STRATÉGIA

Svet práce sa neustále mení a Adecco je jednou z popredných síl, ktoré prispievajú k tejto zmene. S rastúcim dopytom po flexibilnej a kvalifikovanej pracovnej sile aplikujeme dva odlišné prístupy k trhu.

V prípade pozícií, ktoré vyžadujú všeobecné zručnosti, ponúkame našim klientom na mieru šité riešenia so zameraním na priemyselné know-how a optimalizáciu nákladov. To taktiež znamená zaistenie kontinuity a rozvíjanie dlhodobých vzťahov s partnermi.

Na obsadzovanie pozícií, ktoré si vyžadujú špecializované odborné znalosti máme odborníkov, ktorí Vám nájdu vhodných kandidátov. Naším cieľom je poskytovať partnerom dlhodobé služby, zaisťujúce udržanie talentov a zvýšenie úrovne ich zručnosti.

V oboch prístupoch je naším cieľom zamerať sa na dokonalosť, špecializáciu a efektivitu jednotlivých modelov.

Ako globálny líder v oblasti personálnych služieb sme si vedomí toho, že sa tradičné typy zamestnania budú v najbližších rokoch  aj naďalej vyvíjať.

Preto povzbudzujeme súčasné a budúce generácie, aby videli túto zmenu ako príležitosť v jej rôznych formách. Podporujeme ľudí, aby prijímali výzvy zajtrajška s dôverou a aby sa aktívne podieľali na formovaní budúcnosti na pracovisku.