Ako si správne napísať životopis?

Dobrý životopis je krátky a dáva budúcim zamestnávateľom rýchly a stručný prehľad o Vašej kvalifikácii a Vašich skúsenostiach. Veľmi dobre vypracovaný životopis hneď zaujme a získa náskok pred ostatnými, ktoré sa každý deň dostanú personalistom na stôl.

Čo by mal Váš životopis obsahovať

 • Celé meno, adresu a úplné kontaktné údaje
 • Opis Vašich profesionálnych a osobnostných vlastností v rozsahu jedného odseku
 • Vaše hlavné úspechy a výsledky, ktoré by mali byť uvedené v konkrétnych hodnotách, napríklad:
 • Obchodný zástupca by mal uviesť zvýšenie predaja (v percentách alebo v eurách) alebo počet nových zákazníkov
 • Procesný inžinier by mal uviesť zvýšenú produktivitu alebo efektivitu na výrobnej linke
 • Účtovník zníženie chybovosti alebo zrýchlenie mesačnej uzávierky (o koľko dní) a podobne
 • Hlavné funkcie, ktoré ste doteraz zastávali
 • Vaše skúsenosti v konkrétnom odbore alebo sektore
 • Vaše pracovné skúsenosti, pričom postupujte zo súčasnosti do minulosti a začnite Vašou momentálnou prácou s uvedením počiatočného a koncového dátumu (mesiac a rok), názov pracovnej pozície, meno zamestnávateľa, hlavné zodpovednosti, úspechy, ktoré ste zaznamenali, a takisto dosiahnutý kariérny postup
 • Vaše vzdelanie – začnite najvyšším dosiahnutím vzdelaním. Uveďte názvy škôl a univerzít s dátumami nástupu a ukončenie vzdelania, skúsenosti a nadobudnuté zručnosti. Spomeňte všetky významné školenia, ktoré ste absolvovali.
 • Podrobnosti o softvéroch, s ktorými ste pracovali, a úroveň Vašich znalostí, napríklad základná znalosť, stredne pokročilá znalosť, prípadne pokročilá znalosť.

Ako prezentovať Váš životopis

Zostavte Vaše CV štrukturovane a logicky (používaním krátkych viet, odrážok, jednotným typom písma a pravidelnosťou v opakovaní veľkostí písma). Uistite sa, že neprekračujete rozsah dvoch strán A4, a že je bezchybný.

Buďte úprimný, presný a pripravený bez zaváhania sa vyjadriť k akémukoľvek bodu Vášho životopisu. Ušite ho na mieru tak, aby ste zvýraznili Vaše schopnosti a skúsenosti, ktoré priamo súvisia s prácou, o akú sa uchádzate. Zhoda týchto faktorov rozhoduje o tom, koho na pohovor pozvať a koho nie.

Neustále aktualizujte Vaše CV. Nové skúsenosti, zručnosti a kvalifikácie zvýšia Vašu hodnotu pre možnými zamestnávateľmi.

Nakoniec pripojte aj motivačný list alebo e-mail, ktorý bude sprevádzať Vaše CV. Vyzdvihnite najdôležitejšie body životopisu tak, aby bolo jasne vidieť súvis medzi požiadavkami otvorenej pozície a Vašimi schopnosťami.

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.