Chystáte sa do práce po materskej/rodičovskej dovolenke? Na toto sa pripravte – časť II

Keď dám výpoveď, budem mať nárok na dávku v nezamestnanosti?

Načasovanie výpovede počas rodičovskej dovolenky alebo po jej skončení je dôležité, nakoľko môže výrazne ovplyvniť nárok na ďalšie dávky, ako je nemocenské, materská, či dávka v nezamestnanosti. Prečo je potrebné nastúpiť aspoň na jeden deň do práce po skončení RD, ak nechce žena prísť o dávky, si môžete prečítať v článku Výpoveď v práci po RD a nárok na dávky.

Mám po rodičovskej dovolenke nárok na kratší pracovný čas?

Áno. Ak rodič trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov požiada o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

žena s notebookom
žena v praci

Môže ma zamestnávateľ nútiť, aby som pracoval/a nadčas?

Ak ide o ženu alebo muža trvale sa starajúcich o dieťa mladšie ako tri roky, osamelú ženu alebo osamelého muža, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, nadčas je možný len s ich súhlasom. Pracovná pohotovosť je možná len po dohode.

Musí mi zamestnávateľ po príchode z rodičovskej dovolenky prideliť moje pôvodné miesto?

Zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky, má právo požadovať od zamestnávateľa zaradenie späť do pracovného procesu tak, aby bol zaradený na pôvodnú prácu a pôvodné pracovisko a aby sa mu po skončení rodičovskej dovolenky zachovali všetky práva v pôvodnom rozsahu, ktoré mal v čase nástupu na rodičovskú dovolenku, vrátane akýchkoľvek zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.

Čo ak bola moja pracovná pozícia počas rodičovskej dovolenky zrušená?

Ak nie je možné zaradiť zamestnanca na pôvodnú prácu a pôvodné pracovisko, pretože práca sa nevykonáva alebo pracovisko bolo zrušené, zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na prácu zodpovedajúcu jeho pracovnej zmluve. V prípade, že zamestnanec toto zaradenie odmietne, alebo jeho/jej pracovná pozícia bola zrušená, môže byť pracovný pomer ukončený z organizačných dôvodov.

Môžem dostať výpoveď po rodičovskej dovolenke?

Áno. Počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa. Po návrate do práce už rodič nie je chránený pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa, aj keď dieťa, o ktoré sa stará ešte nedovŕšilo tri roky (výnimku majú iba osamelí rodičia).

pracujúca žena s dieťaťom
14. marca 2022 | Erika Páleniková

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.