Chystáte sa do práce po materskej/rodičovskej dovolenke? Na toto sa pripravte – časť I

Rodičovstvo patrí k tým životným etapám, ktoré dokážu obrátiť životy rodičov naruby. Či chceme alebo nie, príchod nového člena rodiny mení naše osobné aj kariérne priority. Časom sa ale každý rodič musí pripraviť na návrat do zamestnania a na zvládanie role pracujúcej mamy či otca.

Aké sú najčastejšie otázky, ktoré riešime pri ukončovaní materskej/rodičovskej dovolenky? A na čo netreba zabudnúť pred návratom do zamestnania?

žena na materskej dovolenke
tehotná žena v práci

Aký je rozdiel medzi materskou a rodičovskou dovolenkou ?

Dĺžka trvania materskej dovolenky je 34 týždňov. V prípade osamelej ženy, ktorá žije sama a je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo je osamelá z iných vážnych dôvodov, je to 37 týždňov. V prípade ženy, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, až 43 týždňov. Na materskú dovolenku, v prípade muža rodičovskú dovolenku, môže nastúpiť aj muž, a to v rovnakom rozsahu. Jedinou podmienkou je nástup až po uplynutí 6 týždňov od pôrodu.

Rodičovská dovolenka je obdobie nasledujúce po uplynutí materskej dovolenky. Keďže starostlivosť o dieťa si vyžaduje dostatok času, zamestnávateľ je povinný poskytnúť rodičom, ktorí o to požiadali, predĺženie na obdobie do dovŕšenia 3 rokov života dieťaťa.

Musím zamestnávateľovi oznámiť koniec rodičovskej dovolenky ?

Áno. Ukončenie rodičovskej dovolenky je potrebné oznámiť zamestnávateľovi písomne najmenej 1 mesiac pred plánovaným nástupom do zamestnania. Rovnaká oznamovacia povinnosť platí aj pri nástupe, prípadne pri akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa materskej / rodičovskej dovolenky (napr. prerušenie MD/RD). (§ 166 ods. 3 Zákonníka práce).

Môžem sa do práce vrátiť skôr, ako dieťa dovŕši 3 roky ?

Áno. Rodič nie je povinný vyčerpať si celú rodičovskú dovolenku v rozsahu dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa. Ak sa rozhodne zamestnanec pre skorší návrat do práce, musí najmenej 1 mesiac vopred písomne oznámiť zamestnávateľovi dátum nástupu do práce.

žena odchádza na materskú dovolenku
pracujúca žena s dieťaťom

Môžem sa vrátiť znova na rodičovskú dovolenku, ak som už nastúpil/a do práce?

Áno. Ak sa rodič vráti do práce skôr, ako dieťa dovŕši 3 roky, neznamená to, že mu rodičovská dovolenka „prepadla.“ V prípade potreby môže zamestnávateľa opäť požiadať o ďalšie čerpanie rodičovskej dovolenky v rozsahu minimálne jedného mesiaca – hovoríme o prerušení rodičovskej dovolenky.

Ak si rodič nevyčerpá celú rodičovskú dovolenku, kým dieťa dovŕši 3, resp. 6 rokov, môže sa so zamestnávateľom dohodnúť o presunutí nevyčerpanej časti na neskoršie obdobie (do piatich rokov veku dieťaťa alebo v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do ôsmich rokov veku dieťaťa). V takomto prípade hovoríme o presunutí rodičovskej dovolenky.

Mám nárok na neplatené voľno po rodičovskej dovolenke ?

Nie automaticky. Môže sa stať, že dieťa dovŕši 3 roky, rodič nemá nárok na predĺženie rodičovskej dovolenky, ale dieťa nie je prijaté do škôlky. Ak rodič nenájde inú možnosť, môže zamestnávateľa požiadať o neplatené voľno, avšak zamestnávateľ nie je povinný mu ho poskytnúť. V prípade, že takúto žiadosť zamestnávateľ nebude akceptovať, prichádza do úvahy ukončenie pracovného pomeru.

Odpovede na ďalšie otázky ohľadom návratu do práce po materskej / rodičovskej dovolenke sa dozviete v pokračovaní článku už čoskoro.

10. marca 2022 | Erika Páleniková

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.