Nástupné dokumenty

Najčastejšie dokumenty:

 • Pracovná zmluva – povinná na vznik pracovného pomeru
 • Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca v prípade agentúrneho zamestnávania
 • Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti pri nástupe do zamestnania
 • Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku – ak je aplikovateľná
 • Oznámenie a čestné vyhlásenie – študenti a dôchodcovia – ak je aplikovateľné
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov – ak je potrebná
 • Dohoda o hmotnej zodpovednosti pri nástupe do zamestnania ( ak pracuje zamestnanec s hotovosťou a pod)
 • Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti Dohoda o elektronickom doručovaní , ak sa poskytuje táto možnosť Vyhlásenie k výberu formy príspevku na stravovanie
 • Oznámenie zamestnanca na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie – ak aplikovateľné
 • Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia (študent, dôchodca)
 • Dohoda o hmotnej zodpovednosti, o zrážkach zo mzdy, o dočasnom pridelení
19. júla 2022 | adecco.sk

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.