Pracovný čas – aké je základné delenie?

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s jeho pracovnou zmluvou. Pracovný čas musí byť vždy definovaný v pracovnej zmluve. Základné delenie je: rovnomerná práca 5 dní do týždňa alebo na zmeny. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca, vrátane nadčasov, nesmie prekročiť 48 hodín.

✅ Práca na zmeny
Dvojzmenná prevádza – pracovný čas je 38 hodín a 45 minút týždenne. V tomto prípade zamestnanec vykonáva svoju prácu striedavo v oboch zmenách.
Trojzmenná a nepretržitá prevádzka – pracovný čas je 37 hodín a 30 minút týždenne. V tomto prípade zamestnanec vykonáva svoju prácu striedavo vo všetkých zmenách.
Ak pracovná zmena trvá dlhšie ako 6 hodín, zamestnanec má nárok na 30 minútovú prestávku, ktorá sa mu nezapočítava do pracovného času.

✅ Rovnomerná práca 5 dní do týždňa
Zamestnanec pracuje rovnomerne 5 dní v týždni 40 hodín.
Ak zamestnanec pracuje sústavne dlhšie ako 6 hodín, má nárok na 30 minútovú prestávku, ktorá sa mu nezapočítava do pracovného času. V prípade neplnoletých zamestnancov do 16 rokov, maximálny týždenný pracovný čas je 30 hodín týždenne. Neplnoletý nad 16 rokov môže pracovať maximálne 37 hodín a 30 minút. Ak neplnoletý zamestnanec pracuje sústavne dlhšie ako 4 a pól hodiny, má nárok na 30 minútovú prestávku, ktorá sa mu nezapočítava do pracovného času.

✅ Kratší pracovný čas
Zmluva na kratší pracovný čas (part-time) vzniká na základe dohody zamestnávateľa a zamestnanca a musí byť definovaný v pracovnej zmluve. Podľa zákonníka práce, je zamestnávateľ povinný vyhovieť zamestnancovej žiadosti o skrátený pracovný čas. Po dohode so zamestnancom možno taktiež zmeniť skrátený pracovný čas na regulárny.

✅ Pružný pracovný čas
Pružný pracovný čas je spôsob usporiadania pracovného času. Môže byť zavedený kolektívne alebo jednotlivo. V prípade pružného pracovného času je presne zadefinovaný základný pracovný čas (core time). V tomto čase musí byť zamestnanec na pracovisku/ zastihnuteľný/ musí vykonávať svoju prácu. Zvyšné hodiny si zamestnanec môže odpracovať podľa svojho uváženia v širšom časovom rozmedzí. V súčasnosti je práve pružný pracovný čas veľmi obľúbeným benefitom.

18. augusta 2022 | Mária Brachtlová

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.