Profesionálny sprievodný list

Každý zamestnávateľ Vás chce zamestnať. Prajú si, aby ste Vy boli tým správnym kandidátom. Čím skôr sa im podarí pozíciu obsadiť, tým skôr sa môže rozbehnúť ich obchod. Aby si všimli Vaše CV, práve profesionálne vypracovaný sprievodný list zanechá tú správnu stopu.

Kedy sa dá hovoriť o profesionálne vypracovanom motivačnom liste? Vtedy, keď si Vás vďaka nemu všimnú. Ak k nemu pristúpite správne, je to Vaša šanca vyniknúť a jasne ukázať, že Vy ste ten najsprávnejší človek pre túto pozíciu.

 

Ako správne napísať sprievodný list?

 • Mal by predať Vaše schopnosti a skúsenosti takým spôsobom, aby ste sa presne hodili na ponúkanú pozíciu.
 • Mal by byť jasný, stručný a faktický.
 • Ponúknite presne to, čo je požadované v opise práce, a použite pritom kľúčové body z Vášho CV.
 • Motivačný list využite na to, aby Vám prerazil cestu.
 • Spomeňte zhustený prehľad Vašich pracovných skúseností, aby ste ukázali Vašu motiváciu a nadšenie.
 • V poslednom odseku zhrňte Vašu vhodnosť na danú pozíciu.
 • Ak sa to hodí, spomeňte aj to, že máte k dispozícií odporúčania, ktoré poskytnete na vyžiadanie.

 

Forma a ďalšie možnosti na zvýraznenie

 • Ak ste sa rozhodli poslať Váš životopis elektronicky, použite formát dokumentu v aplikácií Microsoft Word. Snažte sa, aby nepresiahol jednu stranu.
 • Použite typ písma a veľkosť, ktoré sa dajú ľahko čítať (odporúčame Arial, veľkosť 9 pt).
 • V prípade, že v inzeráte nie je uvedená e-mailová adresa, pošlite životopis vytlačený na kvalitnom papieri spolu s motivačným listom.
 • V liste uveďte v ľavej hornej časti meno príjemcu, názov pozície, meno firmy a úplnú adresu, do pravej hornej časti napíšte vlastné meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 • Dátum uveďte tesne nad oslovením.
 • Vynasnažte sa získať meno príjemcu.
 • Oslovte ho „Vážený pán/Vážená pani“ spolu s priezviskom a prípadným titulom.
 • Vložte názov pozície, prípadne číslo, pod ktorým je pozícia vedená, tučným alebo podčiarknutým písmom hneď pod oslovením a pred prvou vetou.
 • Na záver listu sa slušne rozlúčte, napríklad slovami „s pozdravom“.
 • Podpíšte sa vlastnoručne a pod podpis vypíšte celé meno.

Pred odoslaním si skontrolujte všetky chyby.

13. júla 2022 | adecco.sk

Kontaktujte nás

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.