Bezpečnosť kandidátov

V niekoľkých krajinách boli hlásené opakované pokusy o podvod s použitím značky Adecco. Upozorňujeme, že ŽIADNY zástupca Adecco nikdy nebude požadovať žiadnu  úhradu od kandidáta alebo dočasne prideleného zamestnanca pri hľadaní zamestnania alebo počas procesu výberu.

Boli sme informovaní, že meno a ochrannú značku Adecco používajú v niektorých krajinách osoby, ktoré nie sú žiadnym spôsobom v spojení s Adecco Group. Tieto osoby umiestňujú inzeráty týkajúce sa pracovných miest na všeobecných reklamných webových stránkach s použitím značky Adecco bez nášho povolenia. Máme rovnako dôvod sa domnievať, že e-maily, listy, telefonáty a iné konania týchto osôb sú iba nezákonnými pokusmi o získanie peňazí a prístupu k osobným a dôverným informáciám uchádzačov o zamestnanie.

V súčasnosti vieme o opakovaných prípadoch podvodu s použitím značky Adecco v Kanade, vo Francúzsku, v Ghane, Hongkongu, Taliansku a v USA.

Chráňte sa

Skôr ako oznámite akékoľvek osobné údaje, rodné číslo alebo údaje o bankovom účte pri hľadaní zamestnania, uistite sa, že vaša kontaktná osoba je poverený zástupca Adecco. To si môžete potvrdiť tým, že sa spojíte s pobočkou Adecco vo vašej krajine. Kliknite tu

Dávajte si pozor na neočakávané e-maily, instant messaging, hlasovú poštu alebo faxy, ktoré tvrdia, že pochádzajú od Adecco. Ak takú správu dostanete, obráťte sa na pobočku Adecco vo vašej krajine a overte si, či je správa legitímna.

Ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou takých podvodov, dôrazne vám odporúčame nahlásiť incident miestnym orgánom.

Kontaktujte nás

Ak chcete oznámiť zneužitie mena a ochrannej značky Adecco, obráťte sa, prosím, na pobočku Adecco v krajine, kde k incidentu došlo. Ak Adecco v tejto krajine nepôsobí, upozornite prosím compliance@adecco.com alebo www.aceconduct.com

Ak hľadáte zamestnanie vo vašej krajine, spojte sa s Adecco prostredníctvom vašej miestnej webovej stránky Adecco.

Ak hľadáte medzinárodnú pracovnú príležitosť, k dispozícii sú príležitosti v rôznych krajinách na platforme Adecco Work Abroad.