Ochrana osobných údajov

Vítame Vás v sekcii na ochranu Vašich (nielen) osobných údajov.

Môžete sa tu oboznámiť s tým, ako s Vašimi údajmi nakladáme a ako ich chránime, a ďalej na koho sa prípadne môžete v tejto oblasti obrátiť.

Dokumenty, ktoré tu môžete nájsť:

– Informačný dokument pre externých uchádzačov o zamestnanie
– Informačný dokument pre interných uchádzačov o zamestnanie
– Informačný dokument pre kontaktné osoby potenciálnych klientov
– Dokument venujúci sa problematike Odovzdávania dát mimo EÚ/EEA
– Pravidlá ochrany údajov pre www.adecco.sk

Informačné dokumenty pre našich zamestnancov sú dohľadateľné a prístupné na intranete spoločnosti, je tiež možné si tieto dokumenty vyžiadať u HR alebo právneho oddelenia.

Pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky týkajúce sa tu uvedených informácií alebo budete potrebovať ďalšie informácie ohľadom spracúvania a ochrany Vašich Osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na
e-mailovej adrese gdpr@adecco.sk alebo na adrese nášho sídla.

Spoločnosť menovala poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorým je pán Juraj Lovas  a ktorého možno kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@adecco.sk, na telefónnom čísle +421 910 722 090 alebo na doručovacej adrese Adecco Slovakia HQ, Digital Park III, blok F, 4. poschodie Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.