Ochrana osobných údajov

Vítame Vás v sekcii na ochranu Vašich (nielen) osobných údajov.

Môžete sa tu oboznámiť s tým, ako s Vašimi údajmi nakladáme a ako ich chránime, a ďalej na koho sa prípadne môžete v tejto oblasti obrátiť.

Dokumenty, ktoré tu môžete nájsť:

– Informačný dokument pre externých uchádzačov o zamestnanie
– Informačný dokument pre interných uchádzačov o zamestnanie
– Informačný dokument pre kontaktné osoby potenciálnych klientov
– Dokument venujúci sa problematike Odovzdávania dát mimo EÚ/EEA
– Pravidlá ochrany údajov pre www.adecco.sk

Informačné dokumenty pre našich zamestnancov sú dohľadateľné a prístupné na intranete spoločnosti, je tiež možné si tieto dokumenty vyžiadať u HR alebo právneho oddelenia.

Pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky týkajúce sa tu uvedených informácií alebo budete potrebovať ďalšie informácie ohľadom spracúvania a ochrany Vašich Osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na
e-mailovej adrese gdrp@adecco.sk alebo na adrese nášho sídla.

Spoločnosť menovala poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorým je pán Juraj Lovas  a ktorého možno kontaktovať na e-mailovej adrese gdrp@adecco.sk , na telefónnom čísle +421 910 722 090 alebo na doručovacej adrese Adecco Slovakia HQ, Digital Park III, blok F, 4. poschodie Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

13. júla 2021 | upvision.sk

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.