Som nezamestnaný. Aké mám povinnosti?

Aktívne hľadanie si zamestnania
Osobne preukazovať aktívne hľadanie
Do 8 kalendárnych dní písomne oznámiť každú zmenu
Predložiť dohodu o práci vykonávanej mimo pracovný pomer, najneskôr deň pred začatím plynutia doby
Byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom
Uchádzač ktorý si chce hľadať zamestnanie v členskom štáte EÚ a súčasne si chce zachovať nárok na dávku v nezamestnanosti, je povinný oznámiť úradu dátum svojho odchodu do členského štátu EÚ
19. júla 2022 | adecco.sk

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.